Violadagen 2020

Poesins dag den 3 juni 2020. På Viola dagen framförde musikern Thomas Lundin sina tonsättningar av Viola Renvalls dikter tillsammans med pianisten Richard Mitts och cellisten Emma Strömberg. Därutöver ser vi några Pargasbor eller personer med koppling till Pargas som framför sina favoritdikter, på svenska, finska eller något annat språk.

Pargas Amatörorkester Finland 100 | Framtidens speglingar Motionsvideor